Trè suldà, cantori salesi

S’ a j éru trè suldà
venivu da la guèra
s’ a j éru trè suldà
venivu da la guèra
e pöi varda che bél biundin
venivu da la guèra

‘L pi bél dij trè suldà
‘l avija un fiore in mano
‘l pi bél dij trè suldà
‘l avija un fiore in mano
e pöi varda che bél biundin
‘l avija un fiore in mano

La fija del re
s’affaccia alla finestra
la fija del re
s’affaccia alla finestra
e pöi varda che bél biundin
s’affaccia alla finestra

L’avèisa mi cul fiur
lu bütarija in tésta
l’avèisa mi cul fiur
lu bütarija ‘n tésta
e pöi varda che bél biundin
lu bütarija ‘n tésta

Mi si che ‘t duna il fiur
per un bacin d’amore
mi si che ‘t duna il fiur
per un bacin d’amore
e pöi varda che bél biundin
per un bacin d’amore

Andelu a dir al re
che mi sun tant cuntenta
andelu a dir al re
che mi sun tant cuntenta
e pöi varda che bél biundin
che mi sun tant cuntenta

Dimmi bel suldatin
qual sun le tue ricchezze
dimmi bel suldatin
qual sun le tue richezze
e pöi varda che bél biundin
qual sun le tue ricchezze

Le mie ricchezze a sun
la Francia e l’Inghiltèra
le mie ricchezze a sun
la Francia e l’Inghiltèra
e pöi varda che bél biundin
la Francia e l’Inghiltèra